VAKUMSKE VREĆICE I STROJEVI; TERMOZATVARAČI, SOUSE VIDE KUHALA,...

Sve ovo možete naći na jednom mjestu!
Uporabni strojevi

Vakumski strojevi sa vanjskom aspiracijom

Opis

Vakumski strojevi/aparati sa vanjskom aspiracijom za kućnu
uporabu, OPG ove i HORECA sektor, gdje se zrak izvlači iz same vrećice, zahvaljući kanalićima na jednoj strani vrećice i mini komori na samom stroju......

Komorni vakumski strojevi

Opis

Komorni Vakumski strojevi za kućnu uporabu, OPG ove i HORECA sektor,  pa sve do industrijskih pogona, podtlakom koji se stvara u prostoru komore izvlači zrak iz vrećice i okruženja, i koristi sve vrste vakumskih vrećica ( ravne koekstrudirane, laiminirane, termoskuplajuče, itd..)......

Strojevi za termoformiranje s pokrovnom folijom

Opis

Mogu se koristiti sa širokim spektrom termoform filmova, uključujući fleksibilne, krute i pjenaste materijale. Mogu se koristiti svi standardni materijali za brtvljenje kao što su plastika, medicinski papir i tyvec...

Zatvarači posuda s ručnim i automatskim upravljanjem, usisavanje/ vakumiranje i umetanje neutralnog plina (MAP)

Opis

Komorni Vakumski strojevi za kućnu uporabu, OPG ove i HORECA sektor,  pa sve do industrijskih pogona, podtlakom koji se stvara u prostoru komore izvlači zrak iz vrećice i okruženja, i koristi sve vrste vakumskih vrećica ( ravne koekstrudirane, laiminirane, termoskuplajuče, itd..)......

Flowpack & VFFS strojevi za pakiranje

Opis

Horizontalni i Vertukalni strojevi za oblikovanje i punjenje vrećica te njihovo zatvaranje, sa mogućnosti upuhavanja inertnih plinova (MAP) ,za široki spektar prehrambenih i neprehrambenih proizvoda....
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.