Sterilization

VAKUMSKE VREĆICE I STROJEVI; TERMOZATVARAČI, SOUSE VIDE KUHALA,...

Sve ovo možete naći na jednom mjestu!

Sterilizacija ETO i Gama

 

Primjena

Sterilizacija etilen oksidom (EtO ili EO).
Jedna od uobičajenih metoda sterilizacije je EtO sterilizacija koja se koristi za proizvode koji su osjetljivi na zračenje. EtO je vrsta plina i proces uključuje izlaganje proizvoda plinu na određenoj temperaturi, relativnoj vlažnosti i tlaku tijekom kontroliranog vremena kako bi se osigurala pravilna sterilizacija.
Kako je EtO otrovan plin koji je vrlo eksplozivan, organizacije se moraju pridržavati strogih smjernica za korištenje. Po završetku i kada se plin EtO ukloni iz prostorije za sterilizaciju, prostoriju je potrebno obraditi kako bi se uklonili svi tragovi EtO kroz proces otplinjavanja.

Gama sterilizacija

Pogledajmo najprije gama sterilizaciju i kada se ona koristi. Ova vrsta sterilizacije je proces zračenja gdje je proizvod izložen gama zrakama. Ova vrsta metode je učinkovita, i relativno jednostavna. To je uobičajen proces sterilizacije jer je predvidljiv i može se ponavljati uvijek iznova s točnošću.
Gama sterilizacija koristi gama zrake koje se emitiraju iz izvora radioaktivnog izotopa kako bi se ubili svi živi organizmi. Pakirani proizvodi podliježu procesu sterilizacije jer gama zrake imaju sposobnost prolaska kroz ambalažu i sam proizvod putem elektromagnetskih valova. To rezultira da je pakirani proizvod sterilan i pod uvjetom da ovo pakiranje ostane zatvoreno, ostat će sterilno. Nakon što je sterilizacija završena, proizvodi se mogu odmah otpremiti, čime se povećava ukupna učinkovitost ove metode.

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.