Stroj za pakiranje; Poluautomatski stroj za pakiranje; Automatska linija za pakiranje; Sustavi kodiranja; Ispis podataka; Lasersko graviranje

Na ovim stranicama možete pronaći detalje o VFFS strojevima za različite vrste primarnog i sekundarnog pakiranja

Inox čelici ;CE Certifikati
Velika produktivnost
Visoka pouzdanost
Smanjena potrošnja energije
Smanjena buka u okolišu
Ekološka prihvatljivost
Strojevi za pakiranje za različite primjene i formate
Strojevi i linije za pakiranje
UPA RAPID -Automatska linija
za pakiranje sitnorznastih materijala
dobre protočnosti (šećer,grah,
kukuruzna krupica,itd.)
Strojevi i linije za pakiranje
5-linijski stroj za pakiranje Multitube za praškaste materijale
Strojevi i linije za pakiranje
Primarno pakiranje
Strojevi i linije za pakiranje
Sekundarno pakiranje
Strojevi i linije za pakiranje
Tercijarni sektor pakiranja

Uzorci raličitih pakiranja

Strojevi i linije za pakiranje
MULTITUBE -Automatska linija
za pakiranje PHARMA za
praškaste framaceutske proizvode
Strojevi i linije za pakiranje
UPA Rapid Mini, sa dvije dozirne jedinice (za praškaste proizvode i za tekućine)
Strojevi i linije za pakiranje
UPA Rapid Max sa linearnom dozirnom vagom
Strojevi i linije za pakiranje
UPA pakirni stroj 2-linijski s tekućinskim / pastoznim dozatorom
Strojevi i linije za pakiranje
UPA pakirni stroj s 4 – linijski za granualaste, zrnaste i praškaste proizvode
Strojevi i linije za pakiranje
Rotacioni punjač R-8 za sjemensku robu
Strojevi i linije za pakiranje
10-linijski stroj za pakiranje Multitube tetraedarni za tekuće- mliječne proizvode
UPA Rapid Midi "CS"-sa kontinuiranim zavarivanjem
Strojevi i linije za pakiranje
MULTITUBE -Automatska linija
za pakiranje
Stroj za oblikovanje kutija +
Multitube 12 traka
+ Stroj za zatvaranje kutija
Strojevi i linije za pakiranje
UPA pakirni stroj 2-linijski s pužnim dozatorm za praškaste proizvode
Strojevi i linije za pakiranje
UPA -Automatska pakirna
linija doziranjem sašeta
sa strane u dodatne vrećice
Strojevi i linije za pakiranje
UPA Rapid Min; sa dvokanalnom linearnom dozirnom vagom
Strojevi i linije za pakiranje
12-linijski stroj za pakiranje Multitube za granulirane proizvode

Uzorci zapakiranih proizvoda

Strojevi i linije za pakiranje
Elektronska jednokomorna vaga s varećim kliještima ET-1
Strojevi i linije za pakiranje
UPA Rapid MIDI sa dvokanalnom linearnom dozirnom vagom
Strojevi i linije za pakiranje
HOT PRINT metoda nanosa na foliju i njezina laka zamjena rezervnih rola
Strojevi i linije za pakiranje
UPA pakirni stroj 2-linijski s tekućinskim / pastoznim dozatorom
Strojevi i linije za pakiranje
UPA pakirni stroj s 4 – linijski za granualaste, zrnaste i prašne proizvode
Strojevi i linije za pakiranje
Ink jet jedinica za kodiranje i ispis za strojeve MULTITUBE
Strojevi i linije za pakiranje
MULTI TUBE 8-linijska pakirna linija za med sa Pick & Place sustavom za slaganje u gotove kutije

 

Korištenjem dokumenata koji su dostupni za preuzimanje možete na bolji i profesionalni način definirati svoje potrebe za vrećicama ili folijama koje trebate. kao i za posudama ili podlošcima !  Ispunite traženi upitnik s informacijama koje znate!

 

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.