Način plaćanja
Plaćanje bankovnom doznakom, općom uplatnicom ili internet bankarstvom:
Na odabranu adresu e-pošte primit ćete automatski generiranu narudžbenicu, nakon čega slijedi ponuda sa svim podacima potrebnim za plaćanje, uključujući broj računa na koji trebate platiti vrijednost ponude. Plaćanje možete izvršiti internetskim bankarstvom ili na uobičajen način plaćanja računa - putem banke, pošte, Fine ili slično.
Po primitku uplate, poslat ćemo Vam naručene proizvode.

Povrat, pravo zadržavanja
Kupac ima pravo na prebijanje potraživanja od DORA-PAK-a isključivo putem prebijanja neospornom protutužbi ili protutužbi utvrđenom pravomoćnom odlukom ili korištenjem prava pridržaja na temelju takvih protutužbi.
Osiguranje plaćanja
U slučaju opravdane sumnje u platežnu sposobnost kupca, a posebno ako kupac ne ispunjava svoje obveze plaćanja, DORA-PAK može, uz daljnje zahtjeve, poništiti ugovorene rokove plaćanja i izvršiti daljnje isporuke ili zatražiti plaćanje predujma pod uvjetom da kupac nudi zadovoljavajuće sredstvo osiguranja plaćanja.
DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.