VAKUMSKE VREĆICE I STROJEVI; TERMOZATVARAČI, SOUSE VIDE KUHALA,...

Sve ovo možete naći na jednom mjestu!

 

Posebne zna

čajke


 

Naša posebna pažnja usmjerena je na proizvodnju korištenje višeslojnih materijala za pakiranje u dva osnovna pravca:
- Svijet kuhanja ili kulinarstva
- Svijet uporabe folija sa reljefnim oblikovanjem

Svijet kuhanja
Kuhana rolana šunka

Svijet reljefnih formi
Kuhani kukuruz - detalji reljefnih formi

Vodeći računa o novim saznanjima i problemima sa proizvodima od plastike, koji sve više pritišću suvremeni svijet, svojim postupcima pratimo i pridržavamo se najnovijih dostignuća i savjeta stručnjaka.

Poradi naraslih potreba i svijesti o potrebi zaštite okoliša, razvijaju se  certifikacijske revizije za procjenu i izračunavanje recikliranog sadržaja koji se koristi u plastici. Kako bi se odgovorilo na potrebu transparentnosti i jasnoće za cijeli plastični lanac vrijednosti,  shemu su kreirali su članovi i stručnjaci u skladu s europskim standardima. Rezultirajuća shema revizije za sljedivost recikliranog sadržaja temelji se na dva glavna principa, u skladu s definicijama ISO 22095:

 

Sljedivost

- sposobnost praćenja povijesti, primjene, lokacije ili izvora materijala ili proizvoda kroz opskrbni lanac.

 

Lanac skrbništva

-  proces putem kojeg se ulazi, izlazi i povezane informacije prenose, nadziru i kontroliraju dok se kreću kroz svaki korak unutar relevantnog lanca opskrbe.

 

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.