VAKUMSKE VREĆICE I STROJEVI; TERMOZATVARAČI, SOUSE VIDE KUHALA,...

Sve ovo možete naći na jednom mjestu!

Pasterizacija

 

Primjena
Pasterizacija

To je proces u kojem se pakirana i nepakirana hrana (kao što su mlijeko i voće
sok) tretiraju se blagom toplinom, obično na manje od 100 °C (212 °F), kako bi se uklonili
patogena i produljiti rok trajanja. Proces je namijenjen uništavanju ili deaktiviranju organizama i enzima koji doprinose kvarenju ili riziku od bolesti, uključujući vegetativne bakterije, ali ne i bakterijske spore.
Proces je dobio ime po francuskom mikrobiologu Louisu Pasteuru, čije je istraživanje 1860-ih pokazalo da bi termička obrada deaktivirala željene mikroorganizme u vinu.
Enzimi kvarenja također se inaktiviraju tijekom pasterizacije. Danas se pasterizacija naširoko koristi u mliječnoj industriji i drugim prehrambenim industrijama kako bi se postiglo očuvanje hrane i sigurnost hrane
Do 1999. godine većina tekućih proizvoda je toplinski obrađena u kontinuiranom sustavu gdje se toplina može primijeniti pomoću pločastog izmjenjivača topline ili izravnom ili neizravnom upotrebom tople vode i pare. Zbog blage vrućine dolazi do manjih promjena u nutritivnoj kvaliteti i senzornim karakteristikama tretirane hrane. Paskalizacija ili visokotlačna obrada (HPP) i impulsno električno polje (PEF) su netoplinski procesi koji se također koriste za pasterizaciju hrane.

Galerija

Pogledajte slike obrađenih proizvoda, kao i uređaja i komplesknih naprava za spomenutu namjenu

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.