Termozatvarači posuda / ladica + MAP
Termozatvarači posuda /kontejnera sa automatskim odvijanjem folije SEAL MATIC 400

Novi poluautomatski termozatvarčki stroj, koji se ističe na tržištu sa nekim važnim tehničkim detaljima:

- automatsko povlačenje filma

- samoregulacija tlaka brtvljenja neovisno o operatoru

- brza promjena kalupa

- mogućnost izrade posebnih kalupa na zahtjev kupca.

Ove male inovacije u polju dizajna odredile su neposrednost i jednostavnost korištenja čak i od strane najneiskusnijeg operatera.

Seal-matic 300 i 400 su idealni za trgovine, laboratorije i maloprodaju.

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS /TEHNI
Č
KE KARAKTERISTIKE

 

 Model      

 SEAL MATIC 400

 Structure / Kućište

Inox + Aluminium

 Overall dimension / Ukupne dimenzije

 mm 520 x540x500 H 

Maximum container dim. /Maks.dimenzije posude:

mm 265 x 325

 Absorption / Snaga:

W 1520

Working cycle/ Radni ciklus:

semi-automatic; poluatomatsko

 Vacuum pump / Vakumska pumpa

-

Controls / Upravljanje:

timer digit LCD / vremenski digitalni LCD

 Max. pressure / maks. pritisak:

-

Weight / Težina:

Kg 34

 Voltage / Napajanje

  230 V/50 Hz

 


ALATNA GNJEZDA NISU URAČUNATA U CIJENU STROJA, NEGO SE DEFINIRAJU PREMA POTREBI STRANKE!

 

UPRAVLJA
Č
KA PLO
Č
A; STANDARDNA OPREMA; DODATNA OPREMA

 

DORA-PAK d.o.o.
    Adresa tvrtke:
    Šćitarjevska 44; 10000 ZAGREB, CROATIA

    Proizvodnja i logistika:
    Bani 69 A, 10010 ZAGREB, CROATIA

    Tel.: ++385-1-6623658
    Fax:++385-1-6623657
    Mobilni tel.: ++385-98-317846;
   (098) 267-806
    E-mail: mail@dora-pak.hr  ;
                info@dora- pak.hr

Website: www.dora-pak.hr

Vijesti i ažuriranja

Predbilježite se na naš newsletter i primajte najnovije vijesti DORA-PAK d.o.o.
Predbilježba

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se izvode na osobnim podacima, bilo automatizirani ili neautomatizirani, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje, prijenos, širenje ili objavljivanje na drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


Politika se odnosi na sve usluge DORA-PAK d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima DORA-PAK d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka dostupna na: http: //data.europa.eu/eli / reg / 2016/679 / oj

Processing of personal data is any process or set of procedures performed on personal data, whether automated or non-automated, such as collecting, recording,

Izrada tvrtke ©DORA-PAK d.o.o. ; Sva prava pridržana.